Home Support Faq

FAQ for elektrisk gulvvarme

Vi har samlet en liste over de hyppigst stillede spørgsmål vedrørende installation og brug af elektriske gulvvarmesystemer.

Installation og brug

Vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål omkring installation og brug af elektrisk gulvvarme.

Kan jeg selv installere gulvvarme?

Du må gerne selv lave alt det indledende arbejde, men alle tilslutninger ifm. elektrisk gulvvarme skal foretages af en el-installatør. Du må dog gerne selv installere Veria Clickmat, som blot skal tilsluttes stikkontakten.

Hvor lang tid tager det før gulvet er varmt?

Elektrisk gulvvarme er hurtig reagerende, men hvor hurtig du kan mærke varmen afhænger af din gulvbelægning og isolering. Alt afhængig heraf går der mellem få minutter og op til 1 time.

Hvilket gulvområde skal dækkes med gulvvarme?

Som udgangspunkt skal hele det ønskede rum opvarmes. Du bør dog ikke installere gulvvarme under fastmonterede skabe (der står på gulvet), badekar mv.

I installationsvejledningen findes uddybende vejledning til opmåling af rummet.

Kan jeg lægge gulvvarme under brusekabinen?

Du bør absolut lægge gulvvarme i din brusekabine, da dette område ellers vil føles koldt ift. resten af dit badeværelse.

Kan man afkorte gulvvarmemåtten?

Nej, gulvvarmemåtten må ikke afkortes, og der må under ingen omstændigheder klippes eller skæres i det gule kabel. Såfremt måtten er lidt for stor ift. det ønskede areal, kan du evt. tage kablet af måtten og fordele det overskydende kabel langs med væggen.

Bemærk at kablet under ingen omstændigheder må krydse eller røre sig selv.

Kan man lægge tæpper ovenpå elektrisk gulvvarme?

Hvorvidt man kan lægge et gulvtæppe ovenpå gulvvarme, afhænger af tæppets isoleringsevne.

Det er vigtigt for gulvvarmens funktionalitet at man ikke "indkapsler" gulvvarmeelementet, således at varmen ikke kan ledes videre. Der bør derfor ikke lægges tæppe med en isolationsværdi, der er højere end 0,175 K/W.

For informationer om gulvtæppets isolationsværdi, henvises til gulvtæppeproducenten.

Kan man lægge massive trægulve ovenpå elektrisk gulvvarme?

Ja, man kan lægge alle typer af trægulve, herunder massive trægulve af alle træsorter, over elektrisk gulvvarme.

Når man lægger trægulve ifm. gulvvarme, er det vigtigt at gulvtemperaturen ikke overstiger 27°C, idet man så risikerer små sprækker i gulvet pga. for stor udtørring af træet.

Ved at anvende en termostat (som eksempelvis Veria Control B35) med temperaturbegræsning på 35°C (målt ved gulvsensoren) sikrer du at gulvtemperaturen ikke overstiger 27°C.

Hvilken effekt skal jeg vælge?

Ved undergulv af træ samt laminat og ved gulvbelægning af træ, laminat samt gulvtæppe anbefales maks 100W/m2.

Ved undergulv af beton, klinker samt fliser og ved gulvbelægning af klinker samt fliser anbefales maks 150W/m2.

Skal der lægges isolering under gulvvarmemåtten?

Hvorvidt der skal lægges isolering eller ej under gulvvarmen afhænger helt af det rum gulvvarmen installeres i. Såfremt gulvvarmen skal installeres i en uisoleret kælder, anbefaler vi at du lægger en isoleringsplade under gulvvarmemåtten.

For nærmere information om velegnede isoleringsmaterialer, henviser vi til byggemarkedet.

Hvor tykt et spartellag skal der være over varmemåtten?

Når der monteres trægulv, laminat, gulvtæppe mv. over gulvvarmen, skal varmemåtten dækkes af et spartellag på minimum 5 mm. Dette sikrer en jævn varmefordeling og beskytter topbelægningen mod overophedning.

Hvilke typer spartelmasse kan anvendes til overspartling?

Du kan anvende beton, finbeton, selvnivellerende masse mv. til overspartling af varmemåtten. Du kan også vælge at anvende flexibel fliseklæb og udføre både overspartling og udlægning af klinker i en arbejdsgang.

Såfremt du vælger denne løsning, er det vigtigt at anvende tandspartel af plast, så du ikke risikerer at ødelægge kablet.

Kan jeg tilslutte flere måtter til samme termostat?

Der kan tilsluttes op til to varmemåtter til samme termostat. Hvis du installerer to varmemåtter til samme termostat, bør termostatens gulvføler monteres mellem de to varmemåtter.

Bemærk at de to måtter skal forbindes parallelt og ikke serielt.

Hvornår bør man anvende hhv. gulvføler og rumføler?

Gulvføler:

Vi anbefaler at man altid bruger gulvføler til at styre sit gulvvarmesystem. Under klinker anbefaler vi det, fordi den rette gulvtemperatur er afgørende for det oplevede komfortniveau. Under trægulv skal gulvføler altid installeres for at forhindre, at overfladetemperaturen ikke overstiger 27°C.

 

Rumføler:

Man må kun benytte rumføler alene ifm. gulvvarme under klinkegulv. I løsninger med klinkegulv, hvor man anvender gulvvarme som primær opvarmning, giver det god mening at styre gulvvarmen udfra en kombination af input fra gulvsensor og rumsensor.

 

Således kan man sikre sig en bestemt rumtemperatur, og samtidigt sikre at gulvvarmen ikke overstiger den ønskede temperatur.

Myter og fakta

Vi hører ofte argumenter for hvorfor elektrisk gulvvarme ikke er et godt valg, så vi vil gerne en gang for alle aflive alle disse myter, så du kan føle dig sikker og komfortabel med elektrisk gulvvarme fra Veria.

Gulvvarme er kompliceret at installere

Gulvvarme er en løsning som nemt kan monteres både i et nyt rum og på et eksisterende gulv og installationstiden er den samme uanset type af gulvbelægning.

Gulvvarme kan kun anvendes i badeværelser

Gulvvarme kan anvendes i alle typer af rum (læs mere her) og i alle typer af bygninger (f.eks. eksisterende huse, nybyggede huse, renoverede bygninger m.fl.).

Gulvvarme kan kun installeres under fliser

Gulvvarme kan installeres under masser af forskellige typer af gulvbelægning, herunder bl.a. klinker, terrazzo, natursten, linoleum, tæpper, træ, laminat, parket.

Gulvvarme har en lav indbygningshøjde, hvilket giver dig mere plads til at bruge rummet som du ønsker.

Gulvvarme ødelægger trægulve

Ved at anvende en kombination af maks 100 W/m2 og en temperaturbegrænset termostat, sikres en effektiv men skånsom opvarmning af dit trægulv. Den temperaturbegrænsede termostat sikrer at dit gulv aldrig overstiger 27°C, hvorved udtørring og små sprækker undgås.

En fejl betyder at du nødt til at rive hele gulvet op

Der er ingen grund til at rive hele gulvet op. Skaden vil blive udpeget (ned til centimeter), således at kun en flise skal fjernes og repareres. Varmekablerne er holdbare og kommer med en lang garanti og bortset fra termostat relæet, er der ingen andre aftagelige dele, såsom pumper, ventiler eller kompressorer i varmesystemet, hvilket gør det stort set vedligeholdelsesfri.

Gulvvarme er svær at regulere

Gulvvarme er meget nem at bruge. Det kan styres på to måder: ved hjælp af en separat termostat i hvert rum eller gennem et enkelt apparat bestående af et centralt placeret hovedpanel, som anvendes til at styre følere og termostat i hele huset. Betjeningspanelet er enkelt og brugervenligt og sparer energi idet du kan indstille den optimale temperatur og så arbejder den efter et indstillet individuelt program.

Gulvvarme er dyrt

Et vandbaseret gulvvarmesystem er ca. 52% dyrere end et elektrisk gulvvarmesystem, mens et traditionel radiator system er 34% dyrere end et elektrisk gulvvarmesystem. Den gennemsnitlige rumtemperatur kan nedsættes præcist, selv med 1-2°C. Det betyder, at energitabet kan reduceres med mellem 10 og 20%, hvilket er en fordel ikke blot hvad angår omkostningerne men også for miljøet. Det er det billigste gulvvarmesystem at købe og omkostningerne ved køb og drift af systemet er udlignet efter 10 år.

Gulvvarme er kun til om vinteren

Gulvvarme kan bruges på alle tider af året, hvilket er særligt vigtigt på kolde dage, selv om sommeren. Gulvvarmesystemet giver også komfort på varme dage, når rumtemperaturen er høj og fliserne er meget kolde.

Varmen stiger kun 1 meter

Temperaturfordelingen i hele rummet er næsten perfekt. Temperaturen ved gulvet er lidt højere end i loftet og dermed holdes fødderne behageligt varme, mens hovedet ikke bliver for varmt.

Gulvvarme kan skade dit helbred

Gulvvarme har ingen effekt på dit velbefindende. Varmekablerne og varmemåtterne er placeret direkte under gulvet og sikrer den rette temperatur i hele rummet. Det er rart at gå barfodet på et varmt gulv og især på en hård overflade, er det godt for dit helbred. Dine fødder kan derved styre bevægelsen af ​​hele din krop, som har en indirekte indvirkning på knoglestruktur og forkalkning, hvilket er meget vigtigt under vækst.

Gulvvarme giver hævede ben

Denne følelse vil kun finde sted hvis temperaturen er for høj. Gulvvarme har ingen effekt på dit velbefindende og optimerer luftcirkulationen og stuetemperaturen for at sikre, at du forbliver ved godt helbred.

Gulvvarme øger mængden af støv

Den langsomme luftbevægelse opfanger ikke støv. Med den korrekte montering og optimale temperatur indstilling, vil der ikke være nogen cirkulation af luft, bakterier eller allergener, og luftfugtigheden vil holdes på rette niveau. Systemet er endda egnet til folk med allergi, idet det ikke opfanger støv.