Home Podpora Časté dotazy

Časté dotazy k systémům teplovodního podlahového vytápění

Instalace a použití

Shromáždili jsme seznam nejčastějších dotazů týkajících se instalace a použití systémů teplovodního podlahového vytápění.

Kolik rohoží lze připojit k ventilu RTL?

K ventilu RTL lze připojit nejvýše tři rohože.

Co když je místnost větší než 9 m²?

Pokud chcete připojit více než tři rohože (což odpovídá 9 m2), můžete to provést pomocí distributoru topného okruhu.

Jak připojím rohože?

Rohože se musí připojit k ventilu RTL.

Jak připojím ventil RTL?

Ventil RTL se musí vždy připojit ke zpětnému ventilu.

Mohu prodloužit trubku AquaMat?

Před prodloužením jakékoli trubky je nutné tuto akci prodiskutovat s instalačním technikem.