Hjem Om Veria

Garanti

Verias produkter er utviklet for mange års problemfri bruk. Under forutsetning av riktig installasjon - i henhold til installasjonsveiledningen - gir vi derfor en utvidet garanti.

Hvor lang er Verias utvidede garanti?

  • Veria Quickmat: 12 år
  • Veria Flexicable: 12 år
  • Veria Clickmat: 5 år
  • Øvrige produkter: 5 år

Hva dekker garantien?

Garantien dekker produkter som viser seg å være mangelfulle pga. fabrikasjons-, konstruksjons- eller materialfeil.

Du kan lese mer om våre garantier i installasjonsveiledningene som følger produktene.

Hvilke betingelser må oppfylles?

Garantien dekker ikke hvis:

Produktet ikke er installeret iht. installasjonsveiledning

Tilkobling ikke er foretatt av autoriseret elektriker (hvis det er påkrevd i installasjonsveiledningen)

Feil har oppstått pga. uhensiktsmessig/feil gulvkonstruksjon.

Garantibevis må:

  • være korrekt utfylt
  • oppbevares av eieren
  • kunne fremvises ved en reklamasjon

Hvis du mot formodning skulle ha et garantikrav, reparerer vi produktet eller leverer et nytt tilsvarende produkt kostnadsfritt.

Hva skal du gjøre i tilfelle reklamasjon?

I tilfelle garantireklamasjon sendes produktet - via den butikken hvor produktet er kjøpt - til Veria vedlagt en følgeseddel med angivelse av den konstaterte mangelen.

Viser vår undersøkelse at produktet ikke er mangelfullt, returneres produktet. Hvis vi konstaterer mangler, returnerer Veria det reparerte eller et nytt Veria-produkt, og overtar utskiftede deler eller det mangelfulle Veria-produktet.

Utover dette kan det ikke reises krav mot Veria under garantien.