Hjem

Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

Juridiske vilkår for bruk

Dette er en beskrivelse av de juridiske betingelsene som er knyttet til bruken av denne nettsiden. Ved anvendelse av sidene er man innforstått med retningslinjene nedenfor:

 

1. Avsender
Denne nettsiden er utgitt av Veria ApS, Ulvehavevej 61, 7100 Vejle, Danmark.

 

2. Innhold
Informasjonen på denne siden er primært beregnet på Verias kunder, presse, jobbsøkere, leverandører og studenter. Det er vårt ønske at informasjonen på denne siden er så riktig og utfyllende som mulig.

Under hensyn til dansk lovgivning fraskriver Veria seg ansvar for situasjoner som oppstår på bakgrunn av opplysninger fra denne siden.

 

3. Opphavsrett
Denne nettsiden er underlagt gjeldende dansk rett, og eventuelle tvister avgjøres i henhold til dansk lov.

Utover gjeldende dansk lov er det knyttet følgende begrensninger til bruken av denne siden:

www.veria.no eller undersider (inkl. forskjellige språkvarianter) må ikke kopieres, endres, videreselges eller på annen måte gjengis uten Verias skriftlige samtykke.

Det er imidlertid tillatt å skrive ut materiale til privat bruk og ikke-kommersiell bruk, uten videre tillatelse.

 

4. Lenker til nettsiden
Hvis det ønskes å lenke til denne nettsiden, skal lenken henvise til forsiden.

Det er ikke tillatt å lage dype lenker på siden. Veria kan anmode om at lenker til siden fjernes uten videre foranstaltning.
Veria fraskriver seg ethvert ansvar for sider som er knyttet til denne siden via lenker.

 

5. Ansvar
Bruken av denne siden skjer på brukerens eget ansvar. Veria kan ikke gjøres ansvarlig for skader på programmer og utstyr som følge av besøk på denne siden.

Veria fraskriver seg, under hensyn til dansk lovgivning, ethvert erstatningskrav som følge av bruken av denne siden.