Hjem Om Veria

Miljø

Ansvar - fra start til slutt

Hos Veria er vi oss bevisst vårt miljøansvar, og vi arbeider konstant med å skape så effektive og miljøvennlige produkter som mulig.

Når vi utvikler nye produkter, bestreber vi oss på å skape de best produktene med minst mulig miljøbelastning i produksjonsprosessen.

Selv om et gulvvarmesystem holder i mange år, er det selvfølgelig viktig at produktet ikke belaster miljøet mer enn nødvendig etter endt bruk.

Alle Verias produkter er produsert iht. kravene i EUs RoHs- og WEEE-direktiver, og inneholder derfor ikke bly, kvikksølv, kadmium osv.

Den billigste energien er den du ikke bruker

I forbindelse med miljøbelastningen ved oppvarming er det viktig å forstå at belastningen primært er avhengig av husets isoleringsgrad og bruksmønsteret.

Ved å sørge for god isolering og omtanke ved anvendelse av gulvvarmesystemet får du en effektiv, komfortabel og miljøvennlig varmekilde med Verias gulvarmesystemer.

Din sikkerhet er vårt ansvar

Alle Veria-produkter er CE-merket og oppfyller dermed kravene til sikker betjening og bruk.