Hjem Support Vanlige spørsmål

Spørsmål og svar om elektrisk gulvvarme

Installasjon og bruk

Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene om installasjon og bruk av elektrisk gulvvarme. 

Kan jeg selv installere gulvvarme?

Du kan selv installere Veria Clickmat da dette er en gulvvarmeløsning som kobles til en vanlig stikkontakt.

De andre løsningene våre Veria Quickmat og Veria Flexicable skal installeres av en autorisert el-installatør. Forarbeidet kan du gjerne gjøre selv.

Hvor lang tid tar det før gulvet er varmt?

Elektrisk gulvvarme er hurtigreagerende, men hvor raskt du kan merke varmen, avhenger av gulvbelegget og isolasjonen. Avhengig av dette går det mellom noen få minutter og opp til 1 time.

Hvilket gulvområde skal dekkes med gulvvarme?

Som utgangspunkt skal hele det ønskede rommet varmes opp. Du bør likevel ikke installere gulvvarme under fastmonterte skap (som står på gulvet), badekar osv.

I installasjonsveiledningen finnes utdypende veiledning til oppmåling av rommet.

Kan jeg legge gulvvarme under dusjkabinettet?

Du bør absolutt legge gulvvarme i dusjen, siden dette området ellers vil føles kalt ift. resten av badet.

Kan man kappe gulvvarmematten?

Nettet på Veria Quickmat kan kappes, men det må ikke under noen omstendigheter klippes eller skjæres i den gule kabelen

Når varmematten når veggen under utlegging, kappes nettingen og matten snus før den rulles tilbake. Hvis matten er litt for stor ift. det ønskede arealet, kan du ta kabelen av matten og fordele den overskytende kabelen langs veggen.

Varmekabelen må ikke under noen omstendigheter krysse eller berøre seg selv.

Veria Clickmat har 25 cm kaldsone i hver ende av varmemattenes lengderetning. Innenfor denne sonen kan varmematten kuttes. Det er tydelig merket hvor kuttesonene går. Har man en matte på 4 meter kan den maks. kuttes 25 cm i hver ende til totalt 3,5 m lengde.

Kan man legge tepper oppå elektrisk gulvvarme?

Hvorvidt man kan legge et gulvteppe oppå gulvvarme, avhenger av teppets isolasjonsevne.

Det er viktig for gulvvarmens funksjonalitet at man ikke «innkapsler» gulvvarmeelementet, slik at varmen ikke kan ledes videre. Det bør derfor ikke legges teppe med en isolasjonsverdi som er høyere enn 0,175 K/W.

Mer informasjon om gulvteppets isolasjonsverdi får du fra gulvteppeprodusenten.

Kan man legge massive tregulv oppå elektrisk gulvvarme?

Ja, man kan legge alle typer tregulv, deriblant massive tregulv, over elektrisk gulvvarme.

Når man legger tregulv ifm. gulvvarme, er det viktig at gulvtemperaturen ikke overstiger 27 °C, fordi man da risikerer små sprekker i gulvet pga. for stor uttørking av treet.

Ved å anvende en termostat (som eksempelvis Veria Control ET45) med temperaturbegrensning på 35 °C (målt ved gulvsensoren) sikrer du at gulvtemperaturen ikke overstiger 27 °C.

Hvilken effekt skal jeg velge?

Ved undergulv av tre og laminat, og ved gulvbelegg av tre, laminat og gulvteppe, anbefales høyst 100 W/m2.

Ved undergulv av betong, teglstein og fliser, og ved gulvbelegg av teglstein og fliser, anbefales høyst 150 W/m2.

Skal det legges isolasjon under gulvvarmematten?

Hvorvidt det skal legges isolasjon eller ikke under Veria Quickmat, avhenger helt av rommet gulvvarmen installeres i. Hvis gulvvarmen skal installeres i en uisolert kjeller, anbefaler vi at du legger en isolasjonsplate under gulvvarmematten.

Mer informasjon om velegnede isolasjonsmaterialer får du i byggvarehandelen.

Under Veria Clickmat skal det ikke legges isolasjon da denne løsningen har innebygd isolasjon.

Hvor tykt sparkellag skal det være over varmematten?

Når det monteres tregulv, laminat, gulvteppe osv. over gulvvarmen, skal Veria Quickmat dekkes av et sparkellag på minst 5 mm. Dette sikrer en jevn varmefordeling og beskytter toppbelegget mot overoppheting.

Det skal ikke sparkles hvis det velges en løsning med Veria Clickmat.

Hvilke typer sparkelmasse kan anvendes til oversparkling?

Det kan benyttes betong, finbetong, selvutjevnende masse osv. til oversparkling av Veria Quickmat. Alternativt kan man velge å bruke fleksibelt fliselim og utføre både oversparkling og utlegging av fliser i én omgang.

Velges løsningen med fleksibelt fliselim, er det viktig å bruke tannsparkel av plast, slik at man ikke risikerer å ødelegge varmematten.

Det skal ikke sparkles hvis det velges en løsning med Veria Clickmat.

Kan jeg koble flere matter til samme termostat?

Det kan kobles opp til to Veria Quickmat eller to Veria Flexicable til samme termostat såfremt de ikke overstiger termostatens maks. belastning. Hvis du installerer to varmematter til samme termostat, skal termostatens gulvføler monteres mellom de to varmemattene.

Vær oppmerksom på at de to mattene skal kobles parallelt og ikke serielt.

Det kan kobles opp til ti Veria Clickmat til samme termostat såfremt de ikke overstiger termostatens maks. belasning.

Hvor og når bør man anvende hhv. gulv- og romføler?

Gulvføler:
Vi anbefaler at man alltid bruker en gulvføler til å styre gulvvarmen. Under fliser anbefaler vi dette fordi den rette gulvtemperaturen er avgjørende for det opplevde komfortnivået. Under tregulv skal gulvføler alltid installeres for å forhindre at overflatetemperaturen ikke overstiger 27 °C.

Romføler: 
Man må bare benytte romføler alene ifm. gulvvarme under flisegulv. I løsninger med flisegulv hvor man anvender gulvvarme som primær oppvarming, gir det god mening å styre gulvvarmen ut fra en kombinasjon av effekt fra gulvsensor og romsensor.

På den måten kan man sikre seg en bestemt romtemperatur og samtidig sikre at gulvvarmen ikke overstiger ønsket temperatur.

Myter og fakta

Vi hører ofte argumenter for hvorfor elektrisk gulvvarme ikke er et godt valg, så vi vil gjerne én gang for alle avlive alle disse mytene, slik at du kan føle deg sikker og bekvem med elektrisk gulvvarme fra Veria.

Gulvvarme er komplisert å installere

Gulvvarme er en løsning som enkelt kan monteres både i et nytt rom og på et eksisterende gulv, og installasjonstiden er den samme uansett type gulvbelegg.

Gulvvarme kan bare benyttes på bad

Gulvvarme kan benyttes i alle typer rom (les mer her) og i alle typer bygninger (f.eks. eksisterende hus, nybygde hus, oppussede bygninger osv.).

Gulvvarme kan bare installeres under fliser

Gulvvarme kan installeres under en mengde forskjellige typer gulvbelegg, blant annet fliser, terrazzo, natursten, linoleum, tepper, tre, laminat, parkett.

Gulvvarme har en lav innbyggingshøyde, noe som gir deg mer plass til å bruke rommet slik du ønsker.

Gulvvarme ødelegger tregulv

Ved å anvende en kombinasjon av høyst 100 W/m2 og en temperaturbegrenset termostat, sikres en effektiv, men skånsom oppvarming av tregulvet. Den temperaturbegrensede termostaten sikrer at gulvet aldri overstiger 27 °C, og dermed unngås uttørking og små sprekker.

En feil betyr at du må rive opp hele gulvet

Det er ingen grunn til å rive opp hele gulvet. Skaden vil bli utpekt (ned til centimeter), slik at bare én flis skal fjernes og repareres. Varmekablene er holdbare og leveres med en lang garanti, og bortsett fra termostatreleet er det ingen andre avtakbare deler, slik som pumper, ventiler eller kompressorer i varmesystemet, noe som gjør det stort sett vedlikeholdsfritt.

Gulvvarme er vanskelig å regulere

Det er meget enkelt å styre gulvvarme med en termostat.

Noen termostater som Veria Control ET45 og Veria Control T45 har tidsstyring med nattsenking og dagsprogrammer som kan tilpasses familiens livsmønster. 

Gulvvarme er dyrt

Elektrisk gulvvarme er rimelig og enkel å installere, levetiden er lang og det er ingen service- eller vedlikeholdskostnader. Videre kan den gjennomsnittlige romtemperaturen senkes med 1-2 °C i forhold til om rommet varmes opp med f.eks. panelovner. 

En termostat med dag- og nattsenking sørger for ytterligere energibesparelser.

Gulvvarme er bare for vinteren

Gulvvarme kan brukes på alle tider av året, noe som er særlig viktig på kalde dager, selv om sommeren. Gulvvarmesystemet gir også komfort på varme dager, når romtemperaturen er høy og flisene er svært kalde.

Varmen stiger bare 1 meter

Temperaturfordelingen i hele rommet er meget komfortabel.

Temperaturen ved gulvet er litt høyere enn i taket, og dermed holdes føttene behagelig varme mens hodet ikke blir for varmt. 

Gulvvarme kan skade helsen

Gulvvarme har ingen effekt på helsen. Varmekablene og varmemattene er plassert direkte under gulvet og sikrer den rette temperaturen i hele rommet.

Det er deilig å gå barføtt på et varmt gulv, og særlig på en hard overflate er det sunt. Føttene kan dermed styre bevegelsen av hele kroppen, som har en indirekte innvirkning på benstruktur og forkalkning, noe som er svært viktig under vekst.

Gulvvarme gir hevelse i bena

Denne følelsen vil bare forekomme hvis temperaturen er for høy. Gulvvarme har ingen effekt på ditt velvære, og optimaliserer luftsirkulasjonen og romtemperaturen for å sikre at du forblir ved god helse.

Gulvvarme øker støvmengden

Den langsomme luftbevegelsen fanger ikke opp støv. Med korrekt montering og optimal temperaturinnstilling vil det ikke være noen sirkulasjon av luft, bakterier eller allergener, og luftfuktigheten vil holdes på riktig nivå. Systemet er til og med egnet for folk med allergi, siden det ikke fanger opp støv.